10/24/2009

നമ്മളത്ര പരിഷ്കാരികളൊന്നുമല്ല!

"ഒരു സമൂഹത്തെ പരിഷ്കൃതരാക്കാന്‍ സ്വജീവിതം മറന്നവര്‍ മണ്ണടിഞ്ഞെങ്കിലും അവരുടെ കര്‍മ്മഫലമാണ്‌ പുതിയതലമുറ അനുഭവിക്കുന്നത്. അതിനെ ഉത്തരോത്തരം മുന്തിയതാക്കുവാന്‍ തീര്‍ച്ചയായും പുതിയതലമുറക്ക് ബാധ്യതയുണ്ട്. അവയുടെ ഗൌരവം ഉള്‍ക്കൊണ്ട് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നില്ലെങ്കില്‍ നമ്മളത്ര പരിഷ്കാരികളൊന്നുമല്ല എന്ന് സര്‍വര്‍ക്കും സ്വയം വിലപിക്കാം. ഈ തലമുറയില്‍ തുടങ്ങി അടുത്ത തലമുറകളിലേക്ക് പൂര്‍വ്വസൂരികളുടെ നന്മകള്‍ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളായി കൈമാറാന്‍, അതിലേക്കു കൈപ്പിടിക്കാന്‍ ആര്‌ ഉയര്‍ന്നുവരുമെന്നാണ്‌ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത്?"

കടപ്പാട്:
റസാഖ് പയമ്പ്രോട്ട്,
വര്‍ത്തമാനം ദിനപ്പത്രം, കോഴിക്കോട്.
2009 ഒക്ടോബര്‍ 24, ശനി.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ