8/27/2009

ലോകത്തിന്റെ ഏതു കോണില്‍ നിന്നും ഇനി മുതല്‍ മലയാളികള്‍ക്കു ഇസ്ലാമിനെപ്പറ്റി പഠിക്കുവാനുള്ള പുതിയൊരു അവസരം.


റേഡിയൊയെ ഒരു വാര്ത്താവിനിമയോപാധി എന്നതില്നിന്നും വെറും കളിതമാശകളുടേയും, വിനോദങ്ങളുടേയും, മെസ്സേജുകളുടേയുമൊക്കെ ഒരു വേദിയാക്കി മാറ്റിയ എഫ് എം റേഡിയോകളുടെ കടന്നു വരവ് സൃഷ്ടിച്ച ഒരു ദുഃസ്സാഹചര്യത്തിലാണ്ഇസ്ലാമിക ഇന്റെര്നെറ്റ് റേഡിയോയുടെ ആരംഭം. ഇന്റെര്നെറ്റിന്റെ സഹായത്തോടുക്കൂടി 24 മണിക്കൂറും ലോകത്തിന്റെ ഏതു കോണില്നിന്നും ഇനി മുതല്മലയാളത്തില് ഇസ്ലാമിക ശബ്ദം ശ്രവിക്കുവാന്സൌകര്യമൊരുക്കുകയാണ്ഇസ്ലാമിക ഇന്റെര്നെറ്റ് റേഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. ഇസ്ലാമിന്റെ യഥാര്‍ത്ഥ സന്ദേശം പ്രചരിപ്പിക്കുവാന്‍ സാധ്യമായ നൂതന മാര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ്‌ 24 മണിക്കൂറും പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ ഇസ്ലാമിക ഇന്റെര്‍നെറ്റ് റേഡിയോയായി www.radioislam.in മലയാളത്തില്‍ പ്രവര്‍ത്തനമാരംഭിച്ചത്.
* അഭിമുഖങ്ങള്‍,
* ക്വുര്‍ ആന്‍ പാരായണവും പരിഭാഷയും,
* മതാന്തര സംഭാഷണങ്ങള്‍,
* മുസ്ലീം ലോക വാര്‍ത്തകള്‍,

* ദിവ്യ ദീപ്തി, 
* ഇസ്ലാമിക ഗാനങ്ങള്‍,
* സംശയ നിവാരണം,
* ചര്‍ച്ചകള്‍
തുടങ്ങി ദിവസവും ആകര്‍ഷകമായ വിഭവങ്ങള്‍ ഇനി മുതല്‍ മലയാളത്തില്‍ ലോകത്തിന്റെ ഏതു ഭാഗത്തു നിന്നും ശ്രവിക്കുവാന്‍ സൌകര്യം. റേഡിയൊ ശ്രവിക്കുവാനാവശ്യമായ റിയല്‍ പ്ലെയര്‍ ഈ സൈറ്റില്‍ നിന്നും നേരിട്ട് ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുവാനുള്ള സൌകര്യവും ഇതിന്റെ ശില്പികള്‍ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ‍. ദിവസവും പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുന്നപരിപാടികളുടെ ലിസ്റ്റും സൈറ്റില്‍ ലഭ്യമാണ്‌. തുടക്കമെന്ന നിലയില്‍ മലയാളത്തിലാരംഭിച്ച ഈ സംരംഭം ഭാവിയില്‍ ഇംഗ്ളീഷിലേയും തുടര്‍ന്നു മറ്റിതര ഇന്ത്യന്‍ ഭാഷകളിലേയും പരിപാടികള്‍ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുമെന്നും സൈറ്റില്‍ പറയുന്നുണ്ട്.

2 അഭിപ്രായങ്ങൾ: